"Powodem wypowiedzenia umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 roku przez odbiorców i związane jest z:

- zmianą systemu produkcji ciepła i energii z miału energetycznego na system zasilany innym paliwem,

Reklama

- planowanymi inwestycjami w elektrociepłowniach ukierunkowanych na zmianę paliwa i poprawę ich sprawności,

- poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych skutkujących mniejszym zużyciem ciepła" - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty oraz odbiorcy złożyli sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umów z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie termin wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2022 r., czytamy także.

"Spółka zapewnia, że wypowiedzenie umów nie zakłóci działalności operacyjnej. Brak wypowiedzenia umów skutkowałoby nadmiernymi trudnościami w odbiorach miału energetycznego i negatywnymi skutkami finansowymi wynikających z dalszej realizacji umów. Pomimo wypowiedzenia umów, emitent wyraża intencję kontynuowania długoterminowej współpracy na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do potrzeb ilościowych zużycia węgla przez odbiorców i bieżących warunków rynkowych" - czytamy również.

Jednocześnie spółka informuje, że trwają prace zespołu negocjacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych.

Sprzedający jest głównym dostawcą miału energetycznego dla spółek grupy kapitałowej Azoty, a szacowana wartość zrealizowanych dostaw tego surowca wyniesie w 2020 roku około 187,2 mln zł netto, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.