Tym samym liczba koncesji, w których spółka posiada udziały, wzrosła do 32, a nowo pozyskane złoża przyczynią się do istotnego zwiększenia wydobycia gazu przez grupę kapitałową PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2021 roku.

Udziały w czterech koncesjach obejmujących produkujące złoża Kvitebjørn i Valemon spółka PGNiG Upstream Norway, której wyłącznym właścicielem jest PGNiG, nabyła we wrześniu 2020 roku na podstawie umowy z Norske Shell. W obu nowo zakupionych złożach dominują zasoby gazu ziemnego, podano.

"Rok 2021 zaczynamy bardzo dobrym akcentem. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom mogliśmy rozwijać naszą działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym nawet w niesprzyjających okolicznościach spowodowanych pandemią. Zatwierdzone właśnie akwizycje dotyczą złóż już produkujących, a więc natychmiast przełożą się na znaczący wzrost naszego wydobycia gazu w Norwegii. Prognozujemy, że w 2021 roku produkcja PGNiG Upstream Norway sięgnie 0,9 mld m3 gazu, co oznaczać będzie niemal dwukrotny wzrost w stosunku do poziomu wydobycia w 2020 roku" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki transakcji jej średnia dzienna produkcja węglowodorów - łącznie ropy i gazu - wzrośnie skokowo o ok. 30%. Zgodnie z prognozą wydobycia, łączna produkcja gazu przez spółkę wyniesie w 2021 roku 0,9 mld m3 gazu wobec ok. 0,5 mld m3 w 2020 roku. W latach 2023-2028, a więc już po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, który przez Danię połączy Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, oba nowo nabyte złoża będą dostarczać PGNiG Upstream Norway średnio ok. 0,2 mld m3 gazu rocznie, podkreślono.

Reklama

Na złożu Kvitebjørn PGNiG Upstream Norway weszło w posiadanie 6,45% udziałów, stając się partnerem koncesyjnym Equinor (operator), Petoro, Spirit Energy Norway oraz Total E&P Norge. Pozostałe do wydobycia zasoby eksploatowanego od 2004 roku złoża szacuje się na ok. 184,3 mln ekwiwalentu baryłek ropy naftowej (boe).

W przypadku złoża Valemon wielkość przejętych przez PGNiG Upstream Norway udziałów wynosi 3,225%. To produkujące od 2015 roku złoże zawiera ok. 29 mln boe zasobów pozostałych do wydobycia. Operatorem koncesji jest Equinor, a partnerem, obok PGNiG Upstream Norway, Petoro.

Dodatkowo spółka nabyła udziały w infrastrukturze służącej do transportu węglowodorów wydobywanych z obu złóż, wskazano również.

PGNiG Upstream Norway wydobywa już gaz ziemny i ropę naftową z 9 złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Ærfugl, Kvitebjørn i Valemon. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Ærfugl Outer oraz Shrek. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu czterech ostatnich lat pozwoliła Grupie PGNiG na zwiększenie zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z ok. 80 mln do 208 mln boe.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.