"Uzyskane warunki obejmują moc przyłączeniową 720 MW, uznawaną za docelową dla realizowanego przez spółkę projektu MFW. Jednocześnie, wydanie warunków przez operatora związane jest ze spełnieniem się warunku zawieszającego zawartego w oświadczeniu spółki MFW Bałtyk III sp. z o.o., w której emitent również posiada 50% udziałów, rozwijającej projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III, o wyrażeniu zgody na obniżenie mocy przyłączeniowej objętej umową przyłączeniową zawartą z operatorem z 1200 MW do 720 MW" - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji Polenergia i MFW Bałtyk III uprawnione są do realizacji dwóch projektów morskich farm wiatrowych o mocy 720 MW każdy, przyłączanych do punktów przyłączenia, zlokalizowanych w istniejącej stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino. Powyższe jest zgodne z zamiarem inwestycyjnym spółek projektowych i Polenergii, a także umożliwia docelowy sposób przyłączenia, w ramach planowanej realizacji projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III.

Warunki określają m.in. inwestycje po stronie spółki oraz operatora, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu MFW, jak również inne warunki realizacji przyłączenia, podsumowano.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)