"Planowana wartość nakładów inwestycyjnych, jakie PGE poniesie w regionie Bełchatowa do 2030 r. to blisko 5 mld zł" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Plany dla regionu bełchatowskiego zakładają m.in. farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne i instalację termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE). We wrześniu 2021 r. planowane jest otwarcie Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie.

Grupa zakłada też włączenie się w transformację regionu turoszowskiego.

"Przekazaliśmy do Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego projekty, które mają wesprzeć regionalny plan sprawiedliwej transformacji. Wśród nich są farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, nowa elektrociepłownia dla zapewnienia ciepła mieszkańcom Bogatyni" - dodał prezes.

Łączna kwota na projekty w tym regionie wynosi 2,3 mld zł.

PGE podała wcześniej, że przeznaczy szacunkowo 7 mld zł na inwestycje w regionach bełchatowskim i turoszowskim do 2030 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)