"Zarząd [...] podjął uchwałę w sprawie skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku 2020 w wysokości 70 049 565,74 zł i przeznaczenia go w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 38,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 44,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 70,05 mln zł wobec 306,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)