Mdm produkcja węgla brunatnego spadła o 6,8 proc.

W okresie styczeń-maj produkcja wzrosła o 10,0 proc. do 20.401 tys. ton.

Reklama

PGG zwiększyła produkcję węgla o 0,8 mln ton r: r do 9,9 mln ton w I-V 2020

Polska Grupa Górnicza (PGG) zwiększyła produkcję węgla o 0,8 mln ton r/r do 9,9 mln ton w okresie styczeń-maj 2021 r., podała spółka. Przychody PGG wzrosły w tym okresie o 227 mln zł r/r do 3 100 mln zł.

"Poprawa koniunktury w polskiej gospodarce oraz warunki pogodowe spowodowały znaczący wzrost zapotrzebowania na węgiel kamienny dla energetyki i ciepłownictwa oraz na węgiel koksowy dla hutnictwa" - powiedział prezes PGG Tomasz Rogala podczas konferencji prasowej w Katowicach.

W okresie pięciu miesięcy br. zmniejszyły się zapasy na hałdach, do grudnia energetyka zawodowa powinna ten węgiel odebrać.

Dodatkowym pozytywnym elementem jest wypracowanie ok. 500 mln zł EBITDA wobec planów, które zakładały kilka milionów złotych, podała też spółka.

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny powoduje wzrost cen na rynkach światowych. Obecnie ceny tzw. ARA przekroczyły 110 USD za tonę.

"Powinno to znacząco poprawić sytuację w spółce, obecnie nie żadnych zagrożeń dla realizacji comiesięcznych wypłat i bieżących płatności. Zrealizowany, w okresie tych 5 miesięcy capex na poziomie ponad 913 mln zł pozwala z optymizmem patrzyć na zdolności wydobywcze w kopalniach w ciągu najbliższych miesięcy" - ocenił prezes.

PGG prowadzi obecnie rozmowy w sprawie długoterminowych umów z największymi odbiorcami. Ważnym elementem są umowy długoterminowe, które stanowią ponad 60% ogółu kontraktów handlowych. Według Rogali, "to daje poczucie stabilizacji i pozwala planować inwestycje, poza tym racjonalizuje ceny w ramach cykliczności cen występujących na rynku surowcowym".

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników. W 2020 roku spółka wydobyła ok. 24 mln ton węgla kamiennego i zanotowała ok. 2 mld zł straty netto.