Na rynkach międzynarodowych lipiec br. był miesiącem wzrostu cen węgla - ceny na całym obszarze rynku poszybowały do nienotowanych od kilkunastu lat poziomów (tendencja ta utrzymywała się w sierpniu br.).

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w środę wartości, jakie osiągnęły w lipcu br. indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Reklama

Z najnowszych danych wynika, że w lipcu br. polski węgiel dla energetyki był średnio o 6,5 proc. tańszy, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, natomiast w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni spadek wartości indeksu rok do roku wyniósł 4,7 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

W lipcu br. średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła 246,03 zł za tonę, wobec 249,69 zł w czerwcu, 242,94 zł w maju, 247,43 zł w kwietniu, 252,24 zł w marcu, 253,82 zł w lutym oraz 255,97 zł za tonę w styczniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w lipcu było to 11,41 zł za gigadżul energii, wobec 11,44 zł za gigadżul miesiąc wcześniej.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w lipcu wartość 297,27 zł za tonę, wobec 300,32 zł w czerwcu, 301,64 zł w maju, 279,71 zł w kwietniu, 310,37 zł w marcu, 310,89 zł w lutym oraz 301,71 zł za tonę w styczniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w lipcu było to 12,37 zł za gigadżul energii – wobec 12,39 zł miesiąc wcześniej.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

W poniedziałek katowicki oddział ARP przedstawił również dane dotyczące wielkości krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w lipcu br., kiedy kopalnie wydobyły 4,4 mln ton węgla (wobec 5 mln ton rok wcześniej), a sprzedały 4,7 mln ton (wobec 4,3 mln ton w lipcu 2020 r.). Stan zapasów węgla na zwałach w końcu lipca br. zmniejszył się rok do roku o ok. 3 mln ton - z 7,9 mln ton do ok. 4,9 mln ton.

W całym pierwszym półroczu br. wielkość krajowego wydobycia węgla przekroczyła 27,7 mln ton (wobec blisko 26,5 mln ton w pierwszym półroczu 2020 r.), a sprzedaż zbliżyła się do 28,2 mln ton (wobec 24,2 mln ton przed rokiem).