W swoim przemówieniu Xi powiedział: „Chiny zwiększą wsparcie dla innych krajów rozwijających się w rozwoju zielonej i niskoemisyjnej energetyki i nie będą budować nowych projektów energetycznych zasilanych węglem za granicą”. Dalsze szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, ale potencjalnie mogą doprowadzić kraj do zaprzestania inwestycji w zagraniczne projekty elektrowni węglowych.

Jak pokazuje infografika przygotowana przez statista.com na bazie danych Global Energy Monitor, Chiny były szczególnie aktywne w Indonezji, gdzie sfinansowano projekty elektrowni węglowych o wartości 15 671 mln USD, co odpowiada całkowitej mocy elektrowni wynoszącej 9724 megawatów. Jednak chińskie inwestycje nie ograniczały się tylko do gospodarek rozwijających się. Brytyjska elektrownia węglowa Drax otrzymała w 2015 r. 36 mln USD finansowania od Industrial and Commercial Bank of China, a w 2013 amerykańska elektrowni Sandy Creek otrzymała refinansowanie w kwocie 200 mln USD.

ikona lupy />
Chińskie inwestycje zagraniczne w elektrownie węglowe / statista.com
Reklama