"Ustka staje przed szansą rozwoju. Cieszę się, że PGE jako największe przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce chce, by w naszym porcie powstała baza serwisowa farm wiatrowych" - powiedział burmistrz Miasta Ustka Jacek Maliszewski podczas uroczystości podpisania listu.

Podkreślił, że dzięki nowej funkcji portu powstaną nowe miejsca pracy, zwiększy się wykorzystanie bazy noclegowej, a także rozwiną się inne usługi.

Reklama

"Tę lokalizację rozważaliśmy od samego początku, dziękujemy władzom za tak pozytywne przyjęcie. Zapewniam, że PGE jest partnerem wiarygodnym, lojalnym i angażuje się w działania społeczne tam, gdzie działa" - dodał prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Zgodnie z harmonogramem PGE i Orsted, uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 045 MW jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy (ok. 1 500 MW) ma być oddany do 2027 roku.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.