Jak poinformowano, postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w tym roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to ok. 7 proc. w skali roku.

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2022 rok, to około 200 mln zł. W ramach postoju remontowego spółka nie będzie ponosiła nakładów inwestycyjnych.

W komunikacie wyjaśniono, że remont zostanie zrealizowany w formule postoju częściowego w dniach 23 marca - 1 kwietnia br. (pierwsza jego część została przeprowadzona wiosną 2021 roku). Zgodnie z harmonogramem, do remontu zostanie zatrzymanych 50 z ponad 65 instalacji.

Przekazano, że stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończy się 16 kwietnia 2022 roku. Ostatnim etapem postoju będzie remont instalacji produkcji wodoru, tzw. remont wyspowy, który odbędzie się w dniach 17 kwietnia - 14 maja 2022 roku.

Reklama

Remont nie powinien wpłynąć na zdolność spółki do wywiązywania się z jej zobowiązań handlowych - zaznaczono.