Reklama

Zawarcie umów nastąpiło w rezultacie uprzedniego zawarcia umów przedwstępnych, na podstawie, których Onde nabyło 50% udziałów w spółkach celowych. W wyniku zawarcia niniejszych umów przyrzeczonych spółka posiada łącznie 100% udziałów w spółkach celowych.

"Wszystkie trzy projekty posiadają warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę. Cena nabycia została ustalona na zasadach rynkowych. Spółka zamierza wybudować wskazane elektrownie fotowoltaiczne w formule EPC. Komercjalizacja projektów planowna jest na rok 2023" - czytamy w komunikacie.

"To kolejna w ostatnich tygodniach transakcja, która pozwala nam przejąć na wyłączność prawa do projektów na zaawansowanym etapie dewelopmentu. Dzięki temu de facto zwiększamy ekspozycję na te projekty, które są najbliżej rozpoczęcia umowy i komercjalizacji" - powiedziała pełnomocnik zarządu ds. nabywania i rozwoju projektów OZE Marta Masternak, cytowana w komunikacie.

Onde ma obecnie zabezpieczony bank projektów o potencjale ponad 800 MW, z czego ponad połowa ma już wydane warunki przyłączeniowe. Zarząd spółki ocenia, że zmiany w otoczeniu rynkowym pozytywnie wpłyną już wkrótce na koniunkturę w segmencie odnawialnych źródeł energii.

"Zauważamy silną wolę decydentów, aby znowelizować prawo i ułatwić tym samym inwestycje w OZE, oraz rosnącą świadomość potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci. Do tej pory można było obawiać o brak funduszy na ten cel, ale przyjęcie KPO powinno sprawić, że istotne środki zostaną skierowane na transformację energetyczną, jako strategiczny cel państwa" - dodał wiceprezes Piotr Gutowski.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)