Reklama

"Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze magazynowania energii jest posiadanie 800 MW nowych instalacji magazynowania energii w

Polsce w 2030 roku. Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Projekt budowy wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii elektrycznej przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh jest jednym z największych tego typu projektów na skalę europejską.

W czerwcu 2022 roku projekt uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a kolejnym krokiem milowym w realizacji inwestycji było uzyskanie promesy koncesji na magazynowanie energii elektrycznej.

Projekt ten ma na celu połączenie istniejącej ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z magazynem. Uzyskana dzięki temu innowacyjna instalacja hybrydowa o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh, co odpowiada mocy największych konwencjonalnych bloków w Polsce, będzie w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do "odbudowy" systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej 5 godzin (przy średnim obciążeniu 5 kW na dom), wynika z materiału.

Jak zapewnia PGE, prace nad projektem realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Projekt ubiega się o dotacje ze środków Komisji Europejskiej oraz dodatkowo Grupa PGE poszukuje także partnerów biznesowych w celu sfinansowania inwestycji.

Lokalizacja projektu oddalona jest o ok. 10 km od Morza Bałtyckiego, na którym PGE posiada trzy decyzje lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3,5 GW. Ok. 30 km od ESP Żarnowiec i planowanego magazynu energii znajduje się należąca do Grupy PGE Farma Wiatrowa "Lotnisko" o mocy ok. 100 MW z potencjałem rozbudowy o kolejne 140 MW, w tym m.in.

o wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)