"Rekompensata zwraca nam różnicę pomiędzy tym, za ile gaz sprzedajemy do odbiorcy końcowego i za ile go nabywamy. Są więc dwie opcje. Opcja pierwsza to, że rozmawiamy z prezesem URE na temat nowej taryfy. I pewnie ten proces i tak będzie się toczył w tle, i prawdopodobnie - patrząc na ceny gazu na rynku - wzrost taryf powinien być dosyć istotny" - powiedział Wacławski podczas konferencji prasowej.

Druga możliwość to, że ustawodawca zdecyduje się przedłużyć termin działania ustawy o kolejny rok.

"W obu przypadkach ta kwestia będzie neutralna dla nas" - zaznaczył wiceprezes.

Ustawa z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat sprzedawców gazu.

Reklama

W okresie od 7 marca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało łącznie 5,323 mld zł rekompensaty w związku z działaniem ustawy.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Stan zapełnienia magazynów gazu wynosi 99 proc.

Stan zapełnienia magazynów gazu ziemnego należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wynosi 99%, poinformował wiceprezes Artur Cieślik. Grupa pracuje nad zwiększeniem pojemności magazynów.

"Na dzisiaj stan zapełnienia magazynów wynosi 99%" - powiedział Cieślik podczas konferencji prasowej.

Spółka pracuje obecnie nad zwiększeniem pojemności magazynowych. Rozpoczęto rozbudowę magazynu gazu Wierzchowice. Trwają też prace badawcze oraz prace projektowe w zakresie rozbudowy innych magazynów gazu, w tym kawernowych.

"W przypadku magazynów kawernowych prace prowadzone są nie tylko w kierunku magazynowania gazu ziemnego, ale też biometanu i wodoru" - dodał wiceprezes.

Wskazał też, że spółka nie rezerwuje mocy w magazynach gazu na Łotwie, skupiając się na pojemnościach dostępnych w kraju.