Bogdanka podała, że w związku z istotną zmianą sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2022 r. postanowiła zweryfikować podstawowe założenia "Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku)", przyjętej w grudniu 2020 r.

"Jednym z podstawowych założeń obowiązującej strategii […] było zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34). W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34, w przebadanych próbkach jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, spółka postanawia odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu, pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po roku 2026 o ok. 10% w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej strategii" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że prowadzi prace nad kompleksową aktualizacją strategii, w ramach której rewizji podlegać mogą również inne jej elementy takie, jak baza zasobowa, plany rozwojowe a także inicjatywy strategiczne w tym obejmujące poszukiwanie możliwości inwestycyjnych spoza core buisness.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

Reklama