PAP pytała pełnomocnika rządu, czy po agresji Rosji na Ukrainę zdarzały się incydenty zagrażające bezpieczeństwu strategicznej infrastruktury energetycznej bądź stabilności przesyłu. PAP pytała również, czy w opinii ministra strategiczna infrastruktura energetyczna dotycząca przesyłu ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego oraz energii elektrycznej jest obecnie dobrze chroniona.

"Nie odnotowano w Polsce żadnych incydentów grożących wstrzymaniem dostaw surowców energetycznych, a strategiczna infrastruktura energetyczna działa stabilnie" - powiedział Mateusz Berger.

Dodał, że "organy państwowe, a także służby eksploatacyjne odpowiednich spółek na bieżąco monitorują stan i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej".

"Na terenie kraju utrzymywane są podwyższone stopnie alarmowe zaostrzające procedury bezpieczeństwa m.in. na obiektach infrastruktury energetycznej. Wewnętrzne procedury spółek oraz narzędzia wykorzystywane przez służby państwowe w przypadku wystąpienia zagrożenia są objęte tajemnicą" - zaznaczył Mateusz Berger.

Reklama

W Polsce krytyczna infrastruktura w zakresie przesyłu i magazynowania ropy naftowej i paliw należy do PERN, gazu ziemnego do Gaz-Systemu, a energii elektrycznej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

We wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku, czego śmierć poniosło dwóch Polaków.

autor: Anna Bytniewska