Reklama

"Nowoczesne źródła energii to nasza przyszłość, dlatego rozwijamy się w obszarze biometanowni, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowe.

BioLNG produkowane z materii organicznej to obiecujące paliwo odnawialne dla transportu. Pilotażowa instalacja umożliwi testowanie rozwiązań i technologii spełniających najwyższe standardy techniczne, środowiskowe, jak i organizacyjne. Doświadczenia zdobyte przy tej inwestycji zostaną wykorzystane w uruchamianych już kolejnych, analogicznych projektach, podkreśla Orlen.

Zdaniem Obajtka, roczna produkcja biometanu w Głąbowie na poziomie 7 mln3 przełoży się na ok. 5,5 tys. ton bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym.

"Między innymi dzięki takim inwestycjom budujemy koncern multienergetyczny, który w przyszłym roku może osiągnąć przychody na poziomie 400 mld zł. Na pewno z drogi inwestycji i budowy nowych filarów dochodowości, jak np. współpraca z sektorem rolno-spożywczym, nie zejdziemy. Będą powstawać kolejne projekty tego typu, podobnie jak inwestycje w produkcję wodoru" - dodał prezes.

Inwestycja realizowana będzie przez Orlen Południe, który w 2021 r. nabył rozpoczęty projekt budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MWe. Spółka zadecydowało o kontynuowaniu inwestycjii rozbudowy instalacji w kierunku nowoczesnej biometanowni o mocy ok. 4,6 MWe brutto.

"Inwestycja jest już w trakcie realizacji, a poziom jej zaawansowania to ok. 30%. Oczekujemy, że zostanie ukończona i uruchomiona w II połowie 2024 r." - podsumował Obajtek.

Orlen Południe nabył do tej pory trzy działające biogazownie, które planuje przekształcić, podobnie jak obiekt w Głąbowie, w nowoczesne biometanownie. Instalacje są zlokalizowane w miejscowościach: Konopnica (woj. łódzkie), Wojny-Wawrzyńce (woj. podlaskie) oraz Buczek (woj. kujawsko-pomorskie). Jednoczenie połączenie z PGNiG stwarza dodatkowe szanse na rozwój tej ważnej w kontekście dekarbonizacji gałęzi działalności.

Orlen podał, że w Europie każdego roku powstaje lub jest przekształcanych około 50-100 biometanowni. Największe instalacje funkcjonują w Niemczech, Szwecji oraz we Włoszech. W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz o zawartości ok. 55% metanu. Po oczyszczeniu w specjalnych modułach, powstaje z niego biometan o zwartość ok. 98% metanu, co odpowiada parametrom gazu ziemnemu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)