"W nawiązaniu do umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu 20 grudnia 2022 r. z założycielami spółki Lerta [...] zarząd spółki podjął w dniu 1 lutego 2023 r. decyzję o emisji 1.238.521 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 euro każda. W związku z emisją nowych akcji w dniu 1 lutego 2023 r. kapitał zakładowy spółki wzrósł z 600.000 euro do 612.385,21 euro. Nowe udziały zostały wydane za wkład niepieniężny składający się z 2.477.042 akcji Lerta S.A., zgodnie z wyżej wymienioną umową inwestycyjną. Zgodnie z prawem holenderskim, w związku z emisją nowych akcji w zamian za wkład niepieniężny nie przysługuje prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Tym samym proces przejęcia Lerta S.A. został zakończony i Photon Energy stał się posiadaczem 100% kapitału zakładowego Lerta S.A." - czytamy w komunikacie

W grudniu ub.r. Photon Energy Group informował o zwiększeniu udziału w Lerta do 85,62% z zamiarem do 100% po zakończeniu aportu w I kw. 2023 r.

Lerta to polska firma mająca siedzibę w Poznaniu, oferująca rozwiązania wirtualnej elektrowni (VPP) poprzez agregację i zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)