Operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Danii podpisali memorandum, które ustanawia ramy współpracy pomiędzy Gaz-System i Energinet w celu przyspieszenia transformacji energetycznej i wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa energetycznego w Europie, podał Gaz System.

Celem współpracy obu operatorów jest zapewnienie bezpiecznych i ciągłych dostaw gazu ziemnego gazociągiem Baltic Pipe oraz rozwijanie nowych obszarów związanych z nisko i zeroemisyjnymi źródłami energii, w tym biometanem i wodorem.

"Podpisane porozumienie umożliwia podjęcie przez obie spółki skoordynowanych działań dla opracowania ram legislacyjnych oraz wdrożeniowych dla rozwiązań technicznych w obszarze przesyłu biometanu i wodoru" powiedział prezes Gaz-System Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego zobowiązali się do wspólnego promowanie wolnych przepustowości Baltic Pipe dla potrzeb uczestników rynku w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy.

Jednocześnie zadeklarowali podjęcie współpracy w celu realizacji założeń klimatycznych UE poprzez opracowywanie i wdrażanie krajowych polityk i strategii z tego obszaru.

Reklama

W tym celu spółki będą ściśle współpracować na forum międzynarodowych organizacji branżowych. Dla realizacji tych działań powołają grupy robocze w kilku sektorach badawczo-rozwojowych, w tym Baltic Pipe, biometan i wodór z udziałem specjalistów w tych obszarach

Strony porozumienia uzgodniły, że będą aktywnie współdziałać przy realizacji priorytetów sektorowych przyszłej polskiej i duńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r. , podano także.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.