"3 lipca 2023 r. planowana jest zmiana nazwy firmy Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA" - zapowiedział koncern. Jak podkreślił, niezmienione pozostaną inne dane identyfikacyjne spółki: numer identyfikacji podatkowej - NIP, REGON, a także numer Krajowego Rejestru Sądowego - KRS oraz adres siedziby i forma prawna.

Większość głosujących za zmianą nazwy

Zmianę statutu spółki dotyczącą jej nazwy przyjęło w uchwale obradujące w Płocku 21 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z tą decyzją obowiązującą nazwą, zamiast dotychczasowej - Polski Koncern Naftowy Orlen SA - będzie Orlen SA. Jak wyjaśniono wówczas w komunikacie po obradach, uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, natomiast z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklama

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianę statutu spółki, przewidującą zmianę jej nazwy, poparło 99,969 proc. głosujących akcjonariuszy.

Słowo "naftowy" wypada z gry

W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że proponowana "zmiana firmy" odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności Orlenu i jego strategiczne priorytety rozwojowe, gdyż w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy Orlen ma być generowana przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej.

Tym samym - jak wskazano w uzasadnieniu - określenie "naftowy" w aktualnej nazwie firmy "nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy", jak np. energetyka odnawialna czy elektromobilność.

W lutym tego roku Grupa Orlen zaktualizowała strategię do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

Międzynarodowy zasięg Orlenu

Grupa Orlen posiada siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech.

Grupa Orlen ma również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Według publikowanych ostatnio przez Orlen danych Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji tej spółki, Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc.

Autor: Michał Budkiewicz