"NASK i Instytut Energetyki zawarły porozumienie o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i wykorzystania technik sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym. List intencyjny w tej sprawie podpisali w poniedziałek dyrektor NASK Wojciech Pawlak i dyrektor Instytutu Energetyki prof. Jakub Kupecki" - poinformował we wtorek NASK.

W komunikacie wyjaśniono, że współpraca będzie dotyczyć przygotowania technicznego i proceduralnego podmiotów sektora energetycznego do identyfikowania cyberzagrożeń, wdrażania właściwych zabezpieczeń oraz obsługi i zgłaszania incydentów przy uwzględnieniu wymagań dyrektywy NIS2.

"Obydwa instytuty będą wspierać się także w tworzeniu lub modyfikacji polityki cyberbezpieczeństwa, szkoleniach i audytach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wprowadzaniu odpowiednich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo polskiej energetyki na poziomie aktualnych wymagań" - dodano.

W komunikacie zaznaczono, że NASK i Instytutu Energetyki skupią swoją uwagę także na odnawialnych źródłach energii i transformacji przemysłu energetycznego. "Myślimy o stosowaniu rozwiązań opartych na algorytmach sztucznej inteligencji do optymalizacji konfiguracji i pracy systemów energetycznych bazujących na technologiach wodorowych oraz technologiach OZE. Prowadzone będą prace badawcze, aby podnosić niezawodność obiektów zapewniających dystrybucję energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych" – powiedział dyrektor NASK Wojciech Pawlak. Profesor Jakub Kupecki dodał, że "projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa i zastosowań sztucznej inteligencji będą uwzględniały nie tylko potrzeby transformacji polskiego sektora energetycznego, ale też cele pakietu regulacji klimatycznych UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu".

Reklama

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jak informuje na swoich stronach, jego kluczowym polem aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi m.in. zespół CERT Polska.

NASK dodał, że prowadzi też działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy to jednen z największych w Polsce instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Jest odległy Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Autorka: Anna Bytniewska