Nowe zasoby

Jak poinformował Orlen, odkrycia nowych zasobów dokonano na złożu Dougal, które leży ok. 1,5 km na południe od Gina Krog. Odwiert poszukiwawczy jest przygotowywany do prowadzenia eksploatacji, której rozpoczęcie ma nastąpić jeszcze w 2023 r. Wolumen gazu szacowany jest na 0,8-2,6 mln m sześc. ekwiwalentu ropy, gaz będzie przesyłany na platformę produkcyjną Gina Krog.

Według Orlenu, uwzględniając odkrycie na Dougal, szacowane zasoby Gina Krog pozostałe do wydobycia wynoszą 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Do tej pory ze złoża Gina Krog wydobyto już 17 mln m sześc. ekwiwalentu ropy.

Reklama

Operatorem Gina Krog jest Equinor Energy, który posiada 58,7 proc. udziałów. Pozostałe należą do KUFPEC Norway - 30 proc. oraz PGNiG Upstream Norway - 11,3 proc.

Norweskie złoża Orlenu

Gina Krog jest jednym z 19 złóż eksploatowanych obecnie przez PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Spółka posiada udziały w 90 koncesjach, a aktualnie zasoby ropy i gazu PGNiG Upstream Norway wynoszą ponad 55 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. W 2022 r. Grupa Orlen wyprodukowała ze swoich norweskich złóż 3,5 mld m sześc. gazu.

"Odkrycie nowego złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Giny Krog nie tylko pozwoli Grupie Orlen na zwiększenie produkcji gazu ziemnego, ale poprawi także wskaźniki rentowności i wydłuży okres wykorzystania aktywów Gina Krog. Dysponujemy w tym miejscu nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturą wydobywczą, dlatego uruchomienie eksploatacji nowych zasobów będzie możliwe przy niewielkich nakładach inwestycyjnych i w bardzo krótkim czasie" - wskazał prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Jak dodał, dzięki podłączeniu platformy Gina Krog do lądowej sieci elektroenergetycznej zasilanej niemal w całości elektrycznością produkowaną w elektrowniach wodnych, produkcja ze złoża nie będzie wiązać się z dodatkowymi emisjami dwutlenku węgla.

Podkreślił, że "to odkrycie jest przykładem skutecznej realizacji naszej strategii rozwoju na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, który dla Grupy Orlen jest kluczowym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego". Jak dodał Obajtek, "do 2030 r. planujemy zwiększyć ilość produkowanego gazu do 12 mld m sześc. rocznie, z czego połowa będzie pochodzić z Norwegii. Chcemy osiągnąć ten cel przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 przypadających na każdą baryłkę czy metr sześcienny wydobytego surowca. Przyczynia się do tego zwiększenie efektywności wykorzystania już istniejącej infrastruktury, tak jak ma to miejsce w przypadku Gina Krog".

Grupa Orlen

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który ma m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa Orlen prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.(PAP)