Dyrektywa została przyjęta stosunkiem głosów 370 do 199, przy 46 głosach wstrzymujących się. Teraz będzie musiała zostać formalnie zatwierdzona przez Radę Ministrów, aby stać się obowiązującym prawem.

"Proponowana nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE oraz uczynienie go neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Ma ona również na celu renowację większej liczby budynków o najgorszej charakterystyce i poprawę wymiany informacji na temat charakterystyki energetycznej" - czytamy w komunikacie.

Zeroemisyjne budynki

Wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne od 2030 roku; nowe budynki zajmowane lub będące własnością władz publicznych powinny być zeroemisyjne od 2028 roku. Przy obliczaniu emisji państwa członkowskie wezmą pod uwagę potencjał globalnego ocieplenia budynku w całym cyklu życia, w tym produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

Reklama

Od 2025 r. nie będzie już możliwe dotowanie zakupu kotłów na gaz, a od 2030 r. kotły na gaz nie będą montowane w nowych nieruchomościach.

W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki zapewniające redukcję średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 r. i o co najmniej 20-22% do 2035 r.

Konieczność remontów

"Zgodnie z nową dyrektywą, państwa członkowskie będą musiały wyremontować 16% budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2030 r., a do 2033 r. 26% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Jeśli będzie to odpowiednie z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, państwa członkowskie będą musiały stopniowo wdrażać instalacje słoneczne w budynkach publicznych i niemieszkalnych, w zależności od ich wielkości, oraz we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych do 2030 r." - czytamy dalej.

Z nowych przepisów mogą zostać wyłączone budynki rolnicze i budynki dziedzictwa kulturowego, podczas gdy kraje UE mogą również zdecydować o wyłączeniu budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.

Według Komisji Europejskiej budynki w UE odpowiadają za 40% naszego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. 15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w ramach tzw. pakietu "Fit for 55". Nowe europejskie prawo o klimacie (lipiec 2021 r.) nadało wiążący charakter prawu europejskiemu zarówno celom na rok 2030, jak i 2050.

(ISBnews)