- Jeżeli mówimy dziś o paliwach alternatywach, to mamy na myśli alternatywy wobec paliw kopalnych. Jest to wymuszone dwiema potrzebami. Pierwsza z nich jest związana ze zmianami klimatycznymi i koniecznością obniżenia emisji dwutlenku węgla. Druga to sytuacja geopolityczna i kryzys paliwowy, który wymusza na nas bardzo szybkie odchodzenie od paliw kopalnych – wyjaśnia Grzegorz Jóźwiak.

Jedną z alternatyw dla takich paliw kopalnych, jak gaz ziemny czy ropa, jest wodór.

- Produkcja wodoru to kierunek, który możemy realizować już w sposób komercyjny. Istnieją technologie umożliwiające produkcję wodoru w procesie elektrolizy ze źródeł odnawialnych, zasilanych chociażby morską energetyką wiatrową – podkreśla Jóźwiak.

Jakie możliwości, plany i kierunki działań ma Orlen w zakresie wodoru? O tym w materiale wideo.

Reklama