- Jest to modularny blok jądrowy o mocy 460 megawatów składający się z 6 modułów. Każdy moduł jest niezależnym systemem jądrowym – mówi Ludwik Pieńkowski. - Każdy moduł budowany ma być w fabryce, będzie dostarczany na teren budowy i tam ma być instalowany. Każdy moduł jest razu wyposażony w obudowę bezpieczeństwa. Pomiędzy zbiornikiem obudowy bezpieczeństwa a zbiornikiem reaktora jest próżnia, co powoduje, że jest bardzo dobra izolacja cieplna i cały moduł może być zanurzony w basenie.

Więcej w materiale wideo

Reklama