"Kredyt udzielany przez instytucje finansujące Grupę CCC udostępniony będzie na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kredyt będzie zabezpieczony poręczeniem do kwoty 200 000 000 zł (80% zaangażowania finansujących) udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)" - czytamy w komunikacie.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie również zastaw na wybranych aktywach emitenta oraz poręczenie podmiotów z Grupy CCC.

"Kredyt zostanie udostępniony na podstawie umowy wspólnych warunków finansowania określającej warunki wspólne dla pożyczek bilateralnych gwarantowanych przez BGK udzielanych przez kredytodawców na warunkach ustalonych w umowie" - czytamy dalej.

Kredyt zabezpieczony gwarancjami BGK stanowić będzie kolejny, zapowiadany wcześniej, element stabilizacji sytuacji finansowej Grupy CCC w odpowiedzi na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność CCC, podkreślono także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)