Dodał, że chodzi uruchomione po I fali pandemii Tarczę Finansową PFR dla MŚP oraz Tarczę dla Dużych Firm.

Podkreślił, że Tarcza Finansowa 2.0 jest nowym programem skierowanym do przedsiębiorców MŚP z branż, które najbardziej ucierpiały w związku z II falą pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że jest to jeden z 10 instrumentów tzw. tarczy branżowej, którą przedstawił premier Mateusz Morawiecki, prezentując mapę i harmonogram walki z epidemią koronawirusa. Dodał, że z listy 10 instrumentów 3 będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Reklama

Przypomniał, że rządowa tarcza branżowa, którą przyjął już Sejm, a którą w tym tygodniu ma się zająć Senat, przewiduje wsparcie dla przedsiębiorstw m.in. z branży gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej czy dbającej o zdrowie fizyczne. "Tarcza Finansowa MSP 2.0, którą budujemy w PFR, ma udzielać finansowania dla firm posiadających określone kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), wskazujące obszary działalności przedsiębiorców" - wyjaśnił.

Wskazał też, że o tym, jakie konkretnie kody PKD będą uprawione do skorzystania z Tarczy Finansowej 2.0, zadecyduje Rada Ministrów. "Obecnie takich kodów występnie wyselekcjonowanych i zapisanych w rządowej tarczy branżowej, jest ok. 30 i wiele z nich zapewne znajdzie się w Tarczy Finansowej 2.0, nad którą pracujemy" - powiedział.

Pytany o szczegóły działania Tarczy Finansowej 2.0, powiedział, że zostaną one ogłoszone po wysłaniu notyfikacji do Komisji Europejskiej. "W tym tygodniu chcemy wysłać do KE prośbę o zatwierdzenie programu" - powiedział. Zaznaczył jednak, że prace nad stworzeniem systemu informatycznego nowej tarczy są już w PFR prowadzone. Wskazał, że system budowany jest na wzór tego, który wiosną uruchomiono do obsługi Tarczy Finansowej PFR dla MŚP (Tarczy Finansowej 1.0). Jednak - jak zaznaczył - "trzeba stworzyć nowy kod, nowy algorytm, nowy system, nowy formularz wniosku, postawić nową hurtownię danych itp". Dodał, że elektroniczny nabór wniosków planowany jest w drugiej dekadzie stycznia 2021 roku. "Podobnie jak przy Tarczy Finansowej 1.0, przedsiębiorcy będą składali oświadczenia, w których przedstawią m.in. spadek obrotów czy liczbę zatrudnianych osób, a PFR zweryfikuje te oświadczenia z danymi z systemów publicznych takich jak np. urzędy skarbowe czy ZUS" - powiedział.

Dodał, że firmy, które przejdą weryfikację, będą mogły otrzymać "wsparcie w wysokości do 70 proc. kosztów stałych nie pokrytych przychodami tych firm". Dodał też, że w ramach nowego programu maksymalna wysokość pomocy może wynieść nawet 3 mln euro, czyli więcej niż przy Tarczy Finansowej 1.0, gdzie było to 800 tys. euro. Zaznaczył jednak, że zarówno na cały program jak i na wyższą kwotę wsparcia zgodę musi wydać KE.

Pytany o źródła finansowania Tarczy Finansowej 2.0., Marczuk powiedział, że jednym z nich jest ok. 14 mld z puli, która została do wykorzystania z Tarczy Finansowej 1.0., a źródłem kapitału może być nowa emisja obligacji PFR. Przypomniał, że zgodnie z decyzją KE na Tarczę Finansową 1.0 PFR mógł przeznaczyć 75 mld zł, natomiast wypłacił 61 mld zł.

Wiceprezes PFR powiedział, że w tym tygodniu, do KE mają trafić jeszcze dwa wnioski: jeden - zamieniający zasady umorzenia subwencji dla firm, które wiosną tego roku skorzystały z Tarczy 1.0, a drugi - o przedłużenie terminu składania wniosków oraz o zmianę zasad wyliczania tzw. szkody covidowej (pokazującej spadek obrotów podczas I fali pandemii) przy ubieganiu się o tzw. pożyczkę preferencyjną w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych firm. "Chcemy wydłużyć termin wyliczania szkody covidowej do marca 2021, ponieważ pierwotny, określony nam przez Komisję, termin (do sierpnia 2020) sprawiał, że wiele przedsiębiorstw, które w lipcu i sierpniu zanotowały wzrost obrotów nie może skorzystać z tej formy wsparcia" - wyjaśnił. Przypomniał, że pożyczka preferencyjna pozwala na umorzenie do 75 proc. otrzymanej kwoty.

Dopytywany o zmiany w dotyczące zasad umorzenia subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej 1.0, powiedział, że umożliwiają one małym i średnim firmom z branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii, umorzenie do 100 proc. otrzymanego już wsparcia. Pierwotnie maksymalnie mogło to być 75 proc. "Zmiana ta spowoduje, że przedsiębiorcy najbardziej dotknięcie pandemią, czyli np. z branży gastronomicznej czy hotelarskiej, nie tylko otrzymają pomoc z Traczy Finansowej 2.0, ale także będą mogli zatrzymać w całości to, co już otrzymali z PFR wcześniej" - wskazał. Dodał też, umorzenie będzie możliwe nawet jeśli firmom tym nie udało się utrzymać zadeklarowanego wcześniej zatrudnienia, choć będą musiały dalej działać.

Z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP tarczy PFR skorzystało ponad 347 tys. mikro, małych i średnich zatrudniających ponad 3,1 miliona osób. Wartość wsparcia to ok. 60,8 mld zł.

Tarcza dla Dużych Firm przewiduje pomoc dla przedsiębiorstw dotkniętnych pandemią koronawirusa zatrudniających powyżej 249 osób, lub takie, których obrót przekracza 50 mln, a suma bilansowa 43 mln euro.

Wartość obu programów PFR to 100 mld zł.