Badanie […] wykazało, że: 52% polskich przedsiębiorstw przekształciło swoją infrastrukturę informatyczną, aby dostosować ją do wymagań związanych z pracą zdalną i hybrydową, a ich budżety informatyczne zostały zwiększone w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej. 45% cyfrowych liderów w Polsce uważa, że w ich przedsiębiorstwach nastąpią długofalowe zmiany dotyczące tego, gdzie i jak ludzie będą pracować. 60% polskich firm wciąż planuje ekspansję na nowe regiony, kraje lub metropolie, pomimo zakłóceń spowodowanych przez pandemię COVID-19" - czytamy w komunikacie.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozwoju cyfryzacji i inwestycji w infrastrukturę cyfrową. 35% ankietowanych liderów cyfrowych z Polski stwierdziło, że z powodu pandemii przyspieszyli swoje plany w zakresie transformacji cyfrowej, a 33% wskazało, że budżety ich przedsiębiorstw zostały zwiększone w celu zaspokojenia szybkiego wzrostu zapotrzebowania na rozwiązania cyfrowe, podano także.

"Byliśmy również świadkami gruntownej zmiany strategii informatycznych pod kątem stawienia czoła wyzwaniom związanym z pandemią. 58% ankietowanych zmieniło swoją strategię informatyczną w wyniku pandemii, a 54% chce inwestować w technologię, aby po pandemii ich przedsiębiorstwo było bardziej elastyczne. Odpowiadając na pytanie o największe priorytety w strategii cyfrowej ich przedsiębiorstw, 73% respondentów wskazało cyfryzację infrastruktury informatycznej jako główny priorytet, natomiast 54% uznało połączenia bezpośrednie (interconnection) za kluczowy czynnik wspomagający transformację cyfrową, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym" - czytamy dalej.

Firmy mniej boją się pandemii

Reklama

Zmniejszyły się obawy dotyczące tego, że pandemia zahamuje plany przedsiębiorstw w zakresie ekspansji. Według ankietowanych liderów IT, 60% polskich przedsiębiorstw wciąż planuje ekspansję na nowe regiony, kraje lub metropolie. Spośród tych 60% ponad dwie trzecie (67%) chce tego dokonać w sposób wirtualny, a nie poprzez inwestowanie w fizyczną infrastrukturę informatyczną na danych rynkach. Wykorzystywanie połączeń bezpośrednich 57% liderów IT w Polsce uważa, że połączenia bezpośrednie - czyli bezpośrednia i prywatna wymiana danych pomiędzy przedsiębiorstwami - pomogą im stawić czoła wyzwaniom, z którymi muszą zmierzyć się w związku z pandemią COVID-19. Odsetek osób, które stwierdziły, że połączenia bezpośrednie mają kluczowe znaczenie dla przetrwania ich firmy, wzrósł z 35% w zeszłym roku do 49% w tym roku.

"Na podstawie tego badania możemy wysnuć wniosek, że połączenia bezpośrednie stanowią podstawę transformacji cyfrowej w Polsce i spodziewamy się, że przez następne kilka lat sytuacja ta się utrzyma. W obliczu wyzwań spowodowanych przez pandemię 35% ankietowanych liderów cyfrowych w Polsce stwierdziło, że przyspieszyli swoje plany dotyczące transformacji cyfrowej. 49% respondentów uznało, że połączenia bezpośrednie mają kluczowe znaczenie dla przetrwania ich przedsiębiorstwa - w porównaniu z 35% w roku ubiegłym. Dlatego zamierzamy wykorzystać naszą globalną obecność, prężną społeczność partnerów i szeroką gamę rozwiązań w zakresie połączeń bezpośrednich, aby kontynuować dostarczanie infrastruktury cyfrowej. W ten sposób chcemy pomagać cyfrowym liderom w uzyskaniu przewagi nad konkurencją - zarówno podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu" - powiedział dyrektor zarządzający Equinix w Polsce Robert Busz, cytowany w komunikacie.

Niezależne badanie zlecone przez Equinix objęło 2 600 decydentów IT w różnych przedsiębiorstwach w obu Amerykach (Brazylia, Kanada, Kolumbia, Meksyk, USA), Azji i Pacyfiku (Australia, Chiny, Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Singapur) i EMEA (Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania). Respondenci zostali wybrani do udziału z panelu internetowego Dynata. Badanie zostało przeprowadzone online od 17 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.