„Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pierwszy etap umożliwia sfinansowanie usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych potrzebnych do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego. Przedsiębiorcy mogli liczyć nawet na 340 tys. zł przy 15-proc. wkładzie własnym - podaje PARP. Konkurs jest realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ostatniej, 9. rundzie naborów w dwóch konkursach „Bony na innowacje dla MŚP” dla etapu usługowego (konkurs ogólny oraz razem z komponentem Dostępność Plus) przedsiębiorcy złożyli 559 wniosków na kwotę ponad 156,2 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 156 firm, którym przyznano dofinansowanie na 45,2 mln zł.

"Popularność +Bonów na innowacje+, rekordowo wysoka w zeszłorocznych naborach, pokazuje, że polskie firmy myślą o rozwoju przez innowacje. W konkursie aplikowały i otrzymały wsparcie przede wszystkim mikro i małe firmy produkcyjne. To oznacza, że każda firma może poprawiać swoją ofertę dzięki B+R. Nawet jeśli sama nie ma potencjału badawczo-rozwojowego, to może opracować swoje pomysły na nowe lub udoskonalone produkty we współpracy z jednostkami naukowymi" – skomentowała dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP Anna Forin.

Pomyślne ukończenie etapu usługowego pozwalało sięgnąć po pieniądze na wdrożenie opracowanych innowacji w ramach drugiego etapu inwestycyjnego. Przedsiębiorcy mogli otrzymać na ten cel maksymalnie 560 tys. zł, m.in. na zakup: maszyn i urządzeń, patentów, licencji, know-how albo innych praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

Reklama

PARP informuje, że w konkursie z komponentem Dostępność Plus aplikujące firmy musiały wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami funkcjonalnymi: niepełnosprawnych, ale też np. seniorów czy kobiet w ciąży.

"Na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia MŚP z pewnością wpływ mają warunki konkursu opracowane przez PARP, czyli przystępna wartość projektu i poziom dofinansowania oraz wymóg utrzymania pełnych praw do powstałych opracowań dla przedsiębiorców – tak, by zapewnić im możliwość dalszego rozwijania opracowanych innowacji i zwiększyć wartość aktywów firmy o ich własne wyniki prac B+R, wartości niematerialne i prawne lub wynalazki czy wzory możliwe do objęcia ochroną własności przemysłowej" – wskazała Forin.

W konkursie ogólnym większość projektów rekomendowanych do wsparcia była złożona przez mikro i małe firmy produkcyjne (93 proc.) i wpisywała się w wiodące trendy rozwoju innowacji, tj. automatyzacja i cyfryzacja, GOZ/ochrona środowiska czy zdrowe społeczeństwo. Jak podkreśla PARP, są to jednocześnie kluczowe obszary dla polskiej gospodarki wskazane w katalogu krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Najliczniej reprezentowane były projekty dotyczące automatyzacji i robotyki procesów technologicznych, innowacyjnych technologii, procesów i produktów sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, inteligentnych sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych, gospodarki o obiegu zamkniętym, inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, zdrowego społeczeństwa, wysokosprawnych, niskoemisyjnych układów i dystrybucji energetycznych.

W konkursie Dostępność Plus do wsparcia rekomendowano projekty firm produkcyjnych z obszaru zdrowe społeczeństwo.