Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach, podano.

Marcin Eckert był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU oraz PZU Życie od października 2017 roku.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.