"W ramach procesu negocjacji dotyczących możliwości zawarcia ugody w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii, w dniu 7 grudnia 2021 r. doszło do sformułowania propozycji kluczowych warunków ewentualnej ugody, co do których - w razie ich uzgodnienia - zostałoby zawarte stosowne porozumienie na piśmie. Warunki te zakładają, że powodowie całkowicie wycofają się z jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki oraz członków jej zarządu, a ugoda ma dotyczyć wszelkich członków klasy (w tym powodów). Ponadto w ramach ugody wypłacona zostałaby klasie powodów kwota 1 850 000 USD przez spółkę oraz ubezpieczyciela - Colonnade Insurance S.A." - czytamy w ujawnionej opóźnionej informacji poufnej.

W związku z zakończeniem procesu negocjacyjnego strony podpisały wiążące porozumienie zawierające kluczowe warunki ugody, czyli settlement term sheet, podano także.

"Porozumienie zakłada objęcie ugodą wszystkich stron postępowania (w tym członków klasy). Zgodnie z porozumieniem, członkowie klasy (w tym powodowie) całkowicie wycofują się z jakichkolwiek roszczeń wobec spółki oraz członków jej zarządu, a klasie powodów w zamian wypłacona zostanie przez spółkę oraz ubezpieczyciela łączna kwota 1 850 000 USD" - czytamy dalej.

Zawarcie porozumienia nie oznacza przyznania się do jakiejkolwiek winy spółki czy pozostałych osób pozwanych, co zostało również potwierdzone w treści porozumienia, podkreślono.

Reklama

"Spółka informuje, że zdecydowała się na zawarcie ugody, mając na uwadze (i) czas i koszt dalszego prowadzenia postępowania w USA, które mogłyby się pojawić niezależnie od postanowień sądu, (ii) akceptację głównych warunków ugody przez ubezpieczyciela spółki, (iii) rekomendację kancelarii amerykańskiej reprezentującej spółkę oraz pozostałych pozwanych, dotyczącą zawarcia ugody, (iv) powszechną praktykę rynkową funkcjonującą w Stanach Zjednoczonych w tego typu postępowaniach" - napisano także w komunikacie.

W konsekwencji zawartego porozumienia, spółka, pozwani oraz pozywający zawrą formalny dokument ugody, a następnie do dnia 13 stycznia 2022 roku powodowie złożą do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody, tzw. "motion for preliminary approval of the settlement" (wniosek ten nie będzie kwestionowany przez spółkę i pozostałych pozwanych). W następnych krokach spodziewane jest (i) wstępne podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia ugody przez sąd, (ii) zawiadomienie przedstawicieli danej klasy, (iii) podjęcie decyzji w sprawie finalnego zatwierdzenia ugody przez sąd, wyjaśniono.

"Zgodnie z wiedzą spółki, przedmiotowa procedura powinna zakończyć się w ciągu kilku miesięcy" - podsumowano.

Sąd w USA 18 maja br. dokonał konsolidacji złożonych pozwów przeciwko spółce i dokonał wyboru wiodącego powoda.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".