"Dane widoczne w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK pokazują, że po roku trwania pandemii jakość rozliczeń między przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi zaczęła się pogarszać i przyspieszył wzrost zaległości wobec dostawców i banków. Choć liczba firm z problemami w regulowaniu faktur i rat kredytowych podwyższyła się nieznacznie, przybyły 732 niesolidne płatniczo podmioty, to jednak nie można tego powiedzieć o samej kwocie zaległości, która w ciągu roku wzrosła o 4 mld zł do 38,4 mld zł, w dużej mierze za sprawą zmian od II kwartału br. Najbardziej, po ok. 0,9 mld zł, nieuregulowane na czas zobowiązania podwyższyły się w ostatnich 12 miesiącach w branżach przemysłowej i budowlanej" - czytamy w komunikacie.

Co trzecia ankietowana firma spodziewa się, że przyszły rok pod względem biznesowym będzie dla niej taki sam jak ten mijający. Ocena ta w zasadzie nie różni się znacząco między poszczególnymi branżami. Pesymistycznie pod względem biznesowym na przyszły rok patrzy natomiast 27% badanych firm sektora MSP. Będzie on gorszy przede wszystkim zdaniem 41% przedstawicieli budownictwa, 36% transportu i 28% usług. Negatywne opinie najrzadziej wyraża handel (23%) i przemysł (22%), podano także.

Co czwarty przedsiębiorca obawia się prognozować, a 16% ankietowanych patrzy w przyszłość z optymizmem. Nieco więcej wiary w poprawę w 2022 r. mają reprezentanci branży przemysłowej (18%) i handlowej (17%), ale nawet w tych sektorach i tak jest ich mniej niż pesymistów. Najrzadziej dobrze o przyszłym roku mówi biznes związany z przewozem towarów i osób (12%), który jednocześnie jest w czołówce obawiających się 2022 r., wskazano również.

"Ten umiarkowany optymizm w ocenie biznesowych perspektyw nadchodzącego roku znajduje odzwierciedlenie w trzeźwym osądzie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw. Większość firm sektora MSP, bo niemal 60%, nie planuje inwestować. Wynik ten wygląda tak głównie za sprawą odpowiedzi mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, wśród których od inwestycji powstrzymuje się ponad 72%. Rozważających taką możliwość jest zaledwie 14%. Najlepiej o swoim potencjale inwestycyjnym w 2022 r. mówią firmy średnie, w których pracuje od 50 do 249 osób. Wydatki inwestycyjne bierze tu pod uwagę co drugie przedsiębiorstwo" - czytamy dalej.

Reklama

Niemal co dziesiąty przedsiębiorca miał zaplanowane inwestycje jeszcze w tym roku, a 22,6% firm planuje inwestycje w przyszłym roku. Najczęściej wspominają o tym firmy z branży przemysłowej (26%) i handlowej (25%), najrzadziej - usługowej (17%).

Badanie zrealizowane w ramach projektu "Skaner MSP", przez Instytut Keralla Research, prowadzone co kwartał wśród mikro-, małych i średnich firm. Próba = 500, technika: wywiady telefoniczne, termin: październik 2021 r.

(ISBnews)