Tomasz Zdzikot został wiceprezesem KGHM 31 sierpnia 2022 r. Wcześniej, od kwietnia 2020 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Poczty Polskiej. Jest także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Exatel. W latach 2020-2021 był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Od listopada 2021 roku przewodniczący zespołu doradców społecznych ministra obrony narodowej ds. cyberbezpieczeństwa. Wcześniej (2018-2020) pracował na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W tych latach pełnił też funkcję pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Od 2015 roku w randze wiceministra był związany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, podano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)