"Żeby wyeliminować barierę i ryzyko prawne, w poprawce jest regulacja, która umożliwia jednocześnie posiadanie statusu udziałowca spółki estońskiej oraz beneficjenta fundacji rodzinnej" - powiedział dyrektor departamentu podatków dochodowych Ministerstwa Finansów Jarosław Szatański podczas posiedzenia sejmowej komisji.

"Jest to bardzo potrzebna regulacja, zgłaszana już wcześniej. […] Bez jej wprowadzenia będzie to istotna bariera w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej" - dodał.

Jednocześnie zapowiedział obniżenie stawki podatku dla osób z I i II grupy podatkowej przy podatku od spadków i darowizn.

"Te osoby, które są zaliczane do I i II grupy przy podatku od spadków i darowizn będą korzystały z niższej niż inne osoby stawki podatku przy otrzymaniu świadczeń z fundacji rodzinnej" - podkreślił dyrektor.

Reklama

"Obecnie, zgodnie z ogłoszoną ustawą, jest to 15% natomiast ta poprawka […] obniża tę stawkę do 10%" - doprecyzował.

Przepisy dotyczące preferencyjnej formy opodatkowania tzw. estońskiego CIT obowiązują od 2021 r. Z kolei ustawa o fundacji rodzinnej, opublikowana w ubiegłym miesiącu w Dzienniku Ustaw jest objęta trzymiesięczną vacatione lege.

Poprawki zostały zaproponowane w ramach prac nad nowelizacją ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

(ISBnews)