Dzięki nowym przepisom działalność gospodarczą zarejestrujesz szybciej niż do tej pory.

Działalność gospodarcza: możesz ją zarejestrować bez numeru NIP

Wprowadzona została zmiana w obrębie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towaru i usług – druku VAT-R. Co to jest VAT-R? Pod tą nazwą kryje się formularz, który składamy w urzędzie skarbowym, żeby zarejestrować lub zaktualizować dane odnośnie podatku VAT (podatku od towarów i usług).

Reklama

Jakie jest główne założenie nowego rozporządzenia? Do czasu wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) formularz mogły złożyć tylko te osoby, których działalności nadano już numer identyfikacji podatkowej (NIP). Od 13 września, żeby dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, nie trzeba będzie mieć nadanego numeru NIP.

Działalność gospodarcza: osobiście w CEIDG lub przez aplikację mObywatel

Od teraz osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą, niezależnie, czy robią to poprzez CEIDG czy aplikację mObywatel, składają wniosek CEIDG-1 oraz załącznik VAT-R. Pole do wpisania numeru NIP nadal istnieje, ale można pozostawić je puste.

Numer NIP zostanie nadany ich działalności przez naczelnika urzędu skarbowego. Tym samym złożenie wniosku w CEIDG lub przez aplikację mObywatel, jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, „zakończy proces rejestracji działalności”.