Jak wynika z opublikowanych wyników, zakup samochodu w 2024 r. planuje 25 proc. przedsiębiorstw, co jak wskazują autorzy badania, jest podobnym wynikiem jak przed rokiem.

Wskazano, że z grupy badanych, którzy deklarują zakup, 62 proc. chce nabyć jedno auto. Liczbą od 2 do 5 pojazdów zainteresowanych jest 34 proc. przedsiębiorców. Na zakup ponad 10 aut zdecyduje się 4 proc. ankietowanych. Zaznaczono, że 72 proc. przedsiębiorców bierze pod uwagę pojazd nowy. Zwrócono uwagę, że czasem wzmożonych zakupów będzie I półrocze, ponieważ na ten okres wskazało 56 proc. badanych przedsiębiorców.

Rośnie zainteresowanie drogimi autami

Jak zwrócił uwagę dyrektor departamentu marketingu i brand managementu w Volkswagen Financial Service, DariuszBrodnicki - "choć nastroje w firmach wydają się znacząco lepsze od tych, jakie pojawiły się w ubiegłym roku, to wyniki kolejnej edycji badania +Portfele Polaków pod lupą+ nie pokazują znaczących różnic w stosunku do ubiegłorocznych danych. Rosnąca popularność aut używanych może świadczyć, że istotna grupa przedsiębiorców skrupulatniej analizuje obecnie wydatki firmowe. Co jednak warto odnotować, nigdy jeszcze nie było takiego zainteresowania samochodami o wartości powyżej 200 tys. zł".

Reklama

Autorzy badania zauważyli, że przed kilkoma laty chęć zakupu aut powyżej 200 tys. zł wskazywała ok. 1/4 ankietowanych. W ubiegłym roku pojawił się znaczący wzrost popytu na pojazdy w tej cenie (o 10 p.p.). W obecnej edycji badania, zakup samochodu firmowego z tego obszaru planuje 40 proc. badanych. Zwrócono uwagę, że to najlepszy wynik spośród wszystkich dostępnych kategorii cenowych. Dodatkowo tylko nieco mniej, bo 36 proc. przedsiębiorców, deklaruje, że wybierze auto o wartości od 100 do 150 tys. zł.

Biznes woli jednak nowe

Eksperci poinformowali, że w tegorocznej edycji badań zainteresowanie firm nowymi autami wyniosło 72 proc. (spadek z 74 proc. w stosunku do poprzedniej edycji). Zwrócono uwagę, że widać, iż biznes woli nowe samochody, nawet w wersji podstawowej, niż auta używane, choć lepiej wyposażone. Stosunek pierwszych do drugich wynosi obecnie 70 proc. do 30 proc., przesuwając się w obecnej edycji badania na korzyść nowych samochodów aż o 10 p.p.

Jak zwrócił uwagę, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Volkswagen Financial Services, Michał Dyc "nie do końca jest tak, że biznes kupuje wyłącznie samochody nowe, które po kilku latach eksploatacji trafiają do klientów indywidualnych. Takie rozumienie byłoby zbyt dużym uproszczeniem. Zainteresowanie samochodami używanymi wśród przedsiębiorców jest całkiem spore, co widzimy zarówno w sieci dealerskiej Grupy Volkswagen, jak i w naszym salonie Volkswagen Financial Services STORE, gdzie dostępne są auta używane. W tym drugim nabywcy firmowi, w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, stanowili w ubiegłym roku połowę wszystkich klientów. To dobitnie wskazuje na to, że przedsiębiorcy chętnie nabywają także pojazdy z rynku wtórnego".

Elektryki w odwrocie

Autorzy badania zwrócili uwagę, że pomimo zachęt i prawnych regulacji, mających skierować biznes na drogę do zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, polscy przedsiębiorcy ograniczyli zainteresowanie pojazdami z napędem elektrycznym. "Takie auta na podstawie danych z badania +Portfele Polaków pod lupą+ planuje w tym roku kupić 6 proc. ankietowanych, podczas gdy przed rokiem było ich 18 proc." - wskazali.

Jako najczęstsze przyczyny niechęci do zakupu aut elektrycznych, respondenci wskazali zbyt małą liczbę stacji ładowania pojazdów, zbyt mały zasięg aut oraz ich zbyt wysoką cenę (wszystkie odpowiedzi wskazało 66 proc. ankietowanych). Dla 38 proc. badanych skłaniająca do zakupu samochodu elektrycznego byłaby niższa cena pojazdu, większy zasięg pojazdów przekonałby 32 proc. badanych, a zwiększenie liczby stacji ładowania wpłynęłoby na decyzję 19 proc. ankietowanych firm.

Więcej optymizmu?

Badanie Volkswagen Financial Services „Portfele Polaków pod lupą” pokazało dużą zmianę wobec tego jak przedstawiciele biznesu patrzą w przyszłość, oceniając sytuację gospodarczą kraju. Podczas gdy obecny stan gospodarki jako raczej dobry i bardzo dobry ocenia 16 proc. ankietowanych firm (8 proc. w poprzedniej edycji), to dobre lub bardzo dobre prognozy zakłada aż 37 proc. (było 7 proc.). Z kolei 30 proc. ankietowanych przedsiębiorstw przewiduje w 2024 r. poprawę swojej sytuacji finansowej.

Cykliczne badanie „Portfele Polaków pod lupą” zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services pod koniec listopada ub. roku na grupie 202 przedsiębiorstw techniką wywiadów telefonicznych CATI. (PAP)