Obecnie w województwie opolskim jest 767 cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą, który opłacają składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeważającą część stanowią osoby podające obywatelstwo ukraińskie.

"W ciągu ostatniego roku obserwujemy znaczący wzrost osób z innym paszportem niż polski, które zdecydowały się podjąć prowadzenie firmy bądź jednoosobowej działalności gospodarczej. Równo rok temu takich osób było w regionie 485, a teraz już 767" – wyliczył rzecznik opolskiego ZUS.

Na Opolszczyźnie własnych sił w biznesie próbuje 528 obywateli Ukrainy, po 23 obywateli Bułgarii i Niemiec, a 21 osób deklaruje obywatelstwo tureckie. Jest też po 15 płatników składek z paszportem białoruskim i wietnamskim oraz 10 obywateli Niderlandów.

Jak zaznaczył Szczurek, liczba obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą w regionie rośnie systematycznie od kilku lat. Na początku 2019 roku składki płaciło 292 obcokrajowców, w 2021 376, a na początku stycznia 2022 - 400.

Reklama

W Polsce składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS z racji prowadzenia działalności gospodarczej opłaca już ponad 53,7 tys. osób deklarujących inne obywatelstwo niż polskie. Połowę z nich, bo 27,5 tys. stanowią Ukraińcy. Ponad 10,5 tys. osób ma paszport białoruski, przeszło 1,1 tys. to Wietnamczycy, a po około tysiąc osób wskazało obywatelstwo rosyjskie i niemieckie.

Według ostatnich danych ZUS, działalność gospodarczą w Polsce prowadzą obywatele 120 państw. W styczniu 2023 r. ZUS miał w bazie danych około 32 tys. cudzoziemskich przedsiębiorców, a rok wcześniej niecałe 24 tys. cudzoziemców. Na początku 2021 r. było ich około 21,5 tys., a zimą 2016 r. jedynie 14,9 tys.