Jak podano, kara została nałożona w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, sporządzania oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej oraz przekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z informacji MF wynika, że wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a WSA oddalił skargę spółki - wyrok nie jest prawomocny. Ponadto strona wniosła skargę kasacyjną - sprawa jest w toku.

STS powstało w 1997 r. jest firmą bukmacherską.

doa/ asa/

Reklama