Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-październik 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 9,5
eksport 193,9 -2,6
import 184,4 -7,0
mld USD
saldo handlu zagranicznego 10,8
eksport 218,2 -2,5
import 207,4 -7,0