"CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach niniejszym informuje, że po przeprowadzeniu analiz i wstępnych rozmów z określonymi podmiotami zainteresowanymi potencjalną inwestycją mniejszościową w eobuwie.pl S.A., w której CCC posiada pośrednio 74,99% ogólnej liczby akcji, zarząd CCC podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przystąpieniu do wyłącznych negocjacji z dwoma wybranymi inwestorami Cyfrowy Polsat S.A oraz A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki prawa luksemburskiego InPost S.A. w sprawie warunków sprzedaży dwóch mniejszościowych pakietów akcji eobuwie stanowiących po 10% kapitału zakładowego eobuwie każdy" - czytamy w komunikacie.

Każdy z inwestorów jest zainteresowany nabyciem od CCC pakietu akcji w ramach inwestycji typu pre-IPO po wycenie 500 mln zł za pakiet, tj. przy łącznej wycenie eobuwie.pl na poziomie 5 mld zł, podano także.

"Okres wyłączności został przyznany do dnia 31 marca 2021 r. i oczekuje się, że do tego dnia zostanie podpisana pełna dokumentacja transakcji, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych" - czytamy dalej.

W przypadku zamknięcia transakcji na warunkach określonych powyżej, wpływy CCC ze sprzedaży obu pakietów akcji mają zostać przeznaczone na a) ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę zadłużenia w wysokości ok. 0,4 mld zł i refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej CCC, oraz b) bufor gotówkowy w celu skompensowania skutków ewentualnych dalszych lock-downów w związku z pandemią COVID-19, jak również c) rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i częściowego sfinansowania nabycia przez CCC pozostałych 25,01% akcji w eobuwie należących obecnie do MKK3, obecnego mniejszościowego akcjonariusza eobuwie, zgodnie z warunkami istniejącej opcji call, zapowiedziano także.

Reklama

"Pierwsza oferta publiczna (IPO) eobuwie jest obecnie planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki i relatywnie niskie zadłużenie eobuwie, zarząd CCC uważa, że eobuwie będzie w stanie w pełni sfinansować bieżący plan biznesowy, bez pozyskiwania dodatkowego kapitału. W związku z powyższym zarząd uznał, że powyższe decyzje oraz struktura transakcji są adekwatne do długoterminowych interesów CCC i eobuwie oraz wartości dla akcjonariuszy CCC" - napisano w komunikacie.

Zarząd podkreślił jednocześnie, że nie podjął żadnych wiążących decyzji co do realizacji proponowanej transakcji. Rozmowy dotyczące warunków transakcji prowadzone są na zasadzie wyłączności, a wynik negocjacji jest niepewny. Jeżeli rozmowy z inwestorami nie doprowadzą do podpisania wiążącej dokumentacji prawnej przed upływem okresu wyłączności, CCC będzie badać inne dostępne opcje dotyczące eobuwie.

W osobnym komunikacie zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że traktuje ewentualną inwestycję w pakiet akcji eobuwie.pl jako transakcję o charakterze inwestycji finansowej, ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia z inwestycji, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl, planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników.

Jednocześnie - w opinii zarządu Cyfrowego Polsatu - potencjalna inwestycja stwarza szanse na pozyskanie doświadczenia w perspektywicznym obszarze e-commerce.

"Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki spółki eobuwie.pl i dynamicznie rozwijający się segment rynkowy, w którym działa eobuwie.pl, zarząd spółki uważa, że ewentualna inwestycja ma szansę wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu, pozwalając jednocześnie spółkom z grupy kapitałowej spółki pozyskać kompetencje w budowaniu i rozwoju działalności w obszarze e-commerce, który stanowi naturalną ścieżkę rozwoju grupy kapitałowej spółki po nabyciu Grupy Interia.pl" - czytamy w komunikacie.

W styczniu br. spółka informowała, że CCC jednym z rozwiązań jest pozyskanie dla eobuwie.pl nowego inwestora mniejszościowego, który zasiliłby spółkę nowym kapitałem w wysokości ok. 0,5 mld zł. W ramach takiej transakcji nie jest wykluczone zbycie przez CCC niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie.pl, przy założeniu utrzymania przez grupę pakietu większościowego, który pozwoli na utrzymanie pełnej konsolidacji wyników eobuwie.pl.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)