Reklama

"Pójdziemy na rynek finansowy i pozyskamy dodatkowe zadłużenie. Potrzebujemy około 200 mln euro, aby w pełni sfinansować transakcję. Jest całkiem prawdopodobne, że będziemy patrzeć na polskie obligacje złotowe. […] Wybierzemy odpowiedni moment w najbliższych miesiącach" - powiedział Eastick podczas wideokonferencji prasowej.

"Pozostała część transakcji jest finansowana z emisji akcji Allegro.eu. Cena tej emisji jest już ustalona - wyniesie 55,98 zł, co jest średnią ceną z ostatnich trzech miesięcy i przekłada się na 3,3% akcji, czyli ok. 33,6 mln sztuk. Po zamknięciu transakcji na koniec I półrocza 2022 r. przewidujemy, że dźwignia finansowa grupy będzie na poziomie nieco poniżej 3x EBITDA. Allegro ma dziś dźwignię na ok. 2x" - dodał.

Allegro podało dziś w nocy, że przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Jak podano, transakcja podlega standardowym procedurom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.

Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7% środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3% akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro zapowiedziało, że może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi.

Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)