Reklama

Przychody w Polsce w III kw. br. wyniosły 801,7 mln zł wobec 600,7 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA 384,9 mln zł w porównaniu z 248,1 mln zł w III kw. 2020 r.

Skorygowany wynik EBITDA za 3 miesiące zakończone 30 września br wyniósł 408,7 mln zł, co stanowi wzrost o 172,9 mln zł i 73% r/r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z silnego wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA w Polsce w ujęciu r/r, a w mniejszym stopniu z przejęcia Mondial Relay, wyjaśniono.

"Zakończony właśnie, trzeci kwartał to kolejny bardzo silny wzrost rok do roku, zwiększanie marży oraz znaczący rozwój na wszystkich kluczowych rynkach. Pomimo nieznacznych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw i zamieniającymi się decyzjami zakupowymi konsumentów, które wpływają na krótkoterminowy rozwój rynku e-commerce, koncentrujemy się na długoterminowym budowaniu przyszłych możliwości, realizacji paneuropejskiej strategii wzrostu, oferowaniu najbardziej zrównoważonych usług w dostawach do odbiorcy i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy. Najważniejsze w tym wszystkim jest sposób, w jaki na nowo definiujemy doświadczenia konsumentów dotyczące dostaw. To właśnie wyróżnia InPost. Dzięki naszym inwestycjom w technologię i naszej sieci Paczkomatów, zapewniamy nowy poziom wygody, zwiększając tym samym wykorzystanie i popyt na nasze usługi. To w połączeniu ze strukturalną przewagą kosztową naszego modelu, przyciąga nowych i istniejących przedsiębiorców do wyboru naszych usług. Tym samym znacząco rozszerzamy nasz ekosystem i zwiększamy efektywność finansową" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

Wolumen paczek w Paczkomatach w Polsce wzrósł w III kw. o 41% r/r do 83 milionów paczek w efekcie zwiększenia liczby Paczkomatów o 53% r/r oraz wzrostu liczby skrytek o 72% r/r.

"Wolumen paczek obsłużonych na rynkach zagranicznych wyniósł 35 mln, w tym 33 mln w ramach Mondial Relay. Wolumen paczek obsłużonych w Wielkiej Brytanii wzrósł o 260% r/r do 1,8 milionów paczek. Było to możliwe dzięki wzrostowi o 167% r/r liczby Paczkomatów na tym rynku" - czytamy w komunikacie, poświęconym wynikom.

W okresie I-III kw. 2021 r. spółka miała 2 925,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1 676,5 mln zł rok wcześniej. W Polsce przychody wyniosły 2 430,1 mln zł (wzrost o 46% r/r), a na rynkach zagranicznych: 495,1 mln zł (w tym 457,9 mln zł Mondial Relay) wobec 9,6 mln zł rok wcześniej.

W 9 miesiącach 2021 r. InPost odnotował 1 103,3 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 73% r/r. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 37,7% wobec 38% rok wcześniej.

W Polsce skorygowany zysk EBITDA w I-III kw. br. wzrósł o 69% r/r do 1 127 mln zł. W przypadku rynków zagranicznych wynik w tym ujęciu wyniósł -23,7 mln zł wobec -29,7 mln zł rok wcześniej.

"Tempo rozwoju InPost w trzecim kwartale znacząco przewyższyło tempo rozwoju rynku, a paczki dostarczane przez Paczkomaty spółki stanowią już 44% polskiego rynku e-commerce. Na wzrost r/r w czasie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku wpłynął również bezprecedensowy wzrost popytu związanego z początkowym okresem ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, w szczególności w pierwszym kwartale 2020 roku. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej InPost na koniec trzeciego kwartału osiągnęła ponad 7,4 mln" - czytamy dalej.

Realizując konsekwentnie strategię zrównoważonego wzrostu, InPost zawarł partnerstwa z 10 kluczowymi miastami w Polsce w ramach programu "Green City". Koncentruje się on na szeregu innowacyjnych inicjatyw na rzecz środowiska, między innymi na zastosowaniu po raz pierwszy w Paczkomatach zasilania z odnawialnych źródeł energii. Spółka otrzymała także pierwszą ocenę ESG od Institutional Shareholder Services (wiodącego doradcy w zakresie ładu korporacyjnego i odpowiedzialnego inwestowania), podano także.

"Na początku trzeciego kwartału sfinalizowaliśmy przejęcie Mondial Relay, w którym widzimy ogromną szansę na rozwój poprzez zautomatyzowanie jednego z największych rynków dostaw zdalnych w Europie. Ten potencjał, w połączeniu z analizą dotychczasowych wyników Mondial Relay, daje podstawy do prognozowania długoterminowego wzrostu. W Polsce ugruntowaliśmy solidną pozycję lidera wdrażając rekordową liczbę skrytek w ciągu jednego kwartału oraz przekroczając próg 15 000 Paczkomatów. Co więcej, nasz wskaźnik rekomendacji netto przez klientów osiągnął nowe, rekordowe poziomy, a kwartał zakończyliśmy z ponad 7,4 mln aktywnymi użytkownikami aplikacji mobilnej InPost. To dobitnie pokazuje, że Paczkomaty® InPost są zdecydowanie najchętniej wybieraną opcją dostawy przez polskich konsumentów. Tylko w trzecim kwartale podpisaliśmy umowy z kolejnymi pięcioma tysiącami firm, które za naszym pośrednictwem wysyłają swoje towary do klientów, łącznie jest ich już prawie 40 000. W związku z wejściem na polski rynek nowych, znaczących graczy, spodziewamy się przyrostu nowych wolumenów" - powiedział także Brzoska.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)