Reklama

"Podsumowując, wyniki w zakresie GMV, przychodów i skorygowanej EBITDA za 2021 roku były zgodne z oczekiwaniami grupy, a nakłady inwestycyjne wyniosły 407 mln zł, czyli poniżej już wcześniej obniżonych szacunków. Allegro prognozuje zbliżoną dynamikę wyników w 2022 - od wysokich nastu do niskich 20% w odniesieniu do GMV i nieco powyżej 30% dla przychodów, przy skorygowanej EBITDA wyższej o kilkanaście procent (low to mid teens %) r/r, bez uwzględnienia realizowanego przejęcia Grupy Mall i WE|DO" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wcześniej ogłaszanymi zapowiedziami, wysokość nakładów inwestycyjnych zaplanowano na 700-750 mln zł.

"W 2022 roku spodziewamy się kolejnego roku wzrostu GMV i skorygowanej EBITDA pomimo kosztów związanych ze zwiększaniem skali naszych usług One Fulllment i One Box. Nasze przekonanie o stabilności tempa rozwoju znajduje odzwierciedlenie w planach inwestycji kapitałowych, w ramach których zamierzamy rozbudować sieć automatów paczkowych do 3 tys. punktów, zwiększyć możliwości w zakresie realizacji zamówień i wprowadzić na platformie nowe ekscytujące funkcje, począwszy od umiędzynarodowienia działalności Allegro. Tu główną rolę odegra przejęcie Grupy Mall i WE|DO, które zwiększy liczbę źródeł przychodów dzięki rozwojowi Allegro na łącznym rynku prawie dwukrotnie większym niż obecnie" - powiedział dyrektor nansowy Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

GMV wzrosła o 21,3% r/r do 42,6 mld zł w 2021 r. Przychody grupy wzrosły w ub.r. o 33,9% do 5,35 mld zł, zaś skorygowana EBITDA - o 18,2% r/r do 2,07 mld zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)