Ukrócenie procederu tworzenia fałszywych opinii i reklamowania oszukańczych promocji oraz zwiększenie przejrzystości pozycjonowania ofert w internecie - to główne cele nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC86), której projekt wczoraj przyjęła Rada Ministrów.
Formalnie regulacja ta wdraża część postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. (tzw. dyrektywa Omnibus), ale nie tylko - znajdują się w niej dodatkowo propozycje odnoszące się np. do zasad sprzedaży bezpośredniej.
Reklama
Projekt dokonuje zmian w czterech ustawach konsumenckich: o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070), o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178) oraz o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
Osobno procedowany jest (już po komisji prawniczej; numer z wykazu UC53) projekt Ministerstwa Sprawiedliwości mający nowelizować ustawę o prawach konsumenta oraz kodeks cywilny. On również będzie implementował część postanowień dyrektywy Omnibus.
Co ważne, unijna dyrektywa powinna być wdrożona przez państwa członkowskie do 28 maja br., jednak polski ustawodawca nie dotrzymał tego terminu. Zdania są podzielone na temat tego, czy rodzimi przedsiębiorcy już powinni respektować unijne rozwiązania. Na pewno firmy powinny zachować czujność i starać się wypełniać wymogi, jeżeli prowadzą biznes w krajach, w których regulacje zostały wdrożone na czas.