Raportowana EBITDA grupy w III kw. br. wyniosła 491 mln zł wobec 457,1 mln zł zysku rok wcześniej, w tym w Polsce - odpowiednio: 560 mln zł wobec 457,1 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych) dla polskiej części grupy wzrosła o 24,6% r/r do 588 mln zł w trzecim kwartale, zwiększając też wartość EBITDA na poziomie skonsolidowanym, zwłaszcza w obliczu ograniczenia strat przez Grupę MALL w ujęciu kwartalnym. Allegro kontynuuje optymalizację sprzedaży własnej (1P) w Grupie MALL, jednocześnie przygotowując się do planowanego na przyszły rok wdrożenia w Czechach modelu marketplace, opartego głównie na ofertach stron trzecich (3P)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wartość sprzedaży brutto (GMV) przyspieszyła wzrost do 21% r/r, osiągając poziom 12 mld zł w trzecim kwartale dla polskiej części biznesu. GMV wzrosło we wszystkich kluczowych kategoriach, pokazując stabilność popytu na zapewnianą przez Allegro ofertę. Nieustanne poszerzanie oferty oraz zapewnianie jak najlepszych cen zwiększa zainteresowanie klientów Allegro w obliczu pogarszających się warunków makroekonomicznych i wysokiej inflacji, przekładając się na wzrost przychodów polskiej części grupy o 32% r/r do 1,63 mld zł w trzecim kwartale" - czytamy dalej.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w III kw. o ponad 400 tys. r/r, ustanawiając nowy rekord na poziomie 13,8 mln. Średnie GMV na jednego aktywnego kupującego zwiększyło się zaś o 13,3% r/r do 3 449 zł. Poziom wskaźnika jakości obsługi rNPS, czyli miary zadowolenia klientów Allegro, plasuje się niezmiennie na najwyższym w branży poziomie 83, wskazała także spółka.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 319,5 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 1 233,9 mln zł rok wcześniej, w tym przychody w Polsce wyniosły odpowiednio: 1 627,3 mln zł wobec 1 233,9 mln zł rok wcześniej.

"Włączając Grupę MALL i WE|DO, skonsolidowane GMV grupy wzrosło o 30,4%, przychody zwiększyły się o 88%, zaś skorygowana EBITDA była o 13,9% wyższa r/r w trzecim kwartale. Wskaźnik Take Rate w polskiej części biznesu Allegro zwiększył się o 0,76 pkt proc. r/r do 11,05% w trzecim kwartale. Przychody reklamowe generowane przez polską część biznesu wzrosły zaś o 30,5% r/r, poszerzając jednocześnie swój udział w GMV" - czytamy dalej.

Allegro odnotowało 2 199,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 324,4 mln zł zysku rok wcześniej, podano także w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2 044,9 mln zł wobec 323,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 1 484,4 mln zł w II kw. 2022 r. (spadek o 5,3% r/r). GMV wyniosło w tym okresie 36 628,8 mln zł (wzrost o 22,4% r/r).

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2 096,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 889,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 922,1 mln zł w porównaniu z 3 752,2 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za trzeci kwartał uwzględniają wynik testu na utratę wartości Grupy MALL i WE|DO. To niepieniężne zdarzenie zmniejszyło zysk netto w trzecim kwartale, ale nie miało wpływu na EBITDA grupy czy na jej przepływy pieniężne. Nie wpływa ono też na stabilność działalności Allegro ani na priorytety biznesowe firmy. Strategiczny cel w postaci stworzenia przez Allegro czołowej platformy marketplace na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej pozostaje bez zmian" - napisano w komunikacie.

"Nasze wyniki w trzecim kwartale potwierdzają, że Allegro nadal jest najlepszym miejscem dla zakupów online. W obliczu niepewności ekonomicznej i inflacji klienci mają mniej środków do wydania, ale wiedzą, że to u nas mogą znaleźć najlepsze oferty. Mamy plan i odpowiedni zestaw priorytetów do dalszego rozwoju naszej działalności. Naszym podstawowym celem jest dalszy wzrost w Polsce i poszerzanie naszego udziału za granicą poprzez zwiększanie naszej bazy sprzedawców i konsumentów. Stopniowo przeobrażamy Allegro Pay w działalność, która się finansuje sama. Chcemy wykorzystać też pełny potencjał biznesowy Smart!, jak i naszych możliwości, jeśli chodzi o szybkość i efektywność dostaw" - skomentował prezes Allegro Roy Perticucci, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że kluczowym celem jest teraz wprowadzenie naszego modelu marketplace na arenie międzynarodowej, zaczynając od Czech w przyszłym roku.

"Jednocześnie koncentrujemy się na odpowiednim zarządzaniu kosztami i dyscyplinie kapitałowej w całej grupie, aby jak najlepiej finansować nasze cele. Allegro ma bez dwóch zdań wszystko, by dalej się rozwijać. Nasz model biznesowy okazuje się najlepszym rozwiązaniem zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących, którzy mierzą się obecnie z presją inflacyjną. Stworzyliśmy bowiem platformę wzrostu biznesu dla każdego sprzedawcy, a także platformę, która codziennie oferuje duży wybór okazji zakupowych dla wszystkich, którzy chcą utrzymać koszty w ryzach" - dodał prezes.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)