"W skali roku w większości prezentowanych obszarów gospodarki zauważalny jest wzrost uciążliwości bariery związanej z niedostatecznym popytem (w największym stopniu w handlu hurtowym)" - pisze GUS.

GUS podał, że we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki rzadziej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, jednak najbardziej zmniejszyła się uciążliwość barier niedoboru surowców, materiałów i półfabrykatów. (PAP Biznes)