Jakie dokładnie modyfikacje zostaną wprowadzone i jak wpłyną one na portfele klientów?

Najważniejsza nowość: etykiety informujące o kaucji

Reklama

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie obowiązku dla producentów napojów, aby w przejrzysty sposób informować konsumentów o tym, że za daną butelkę obowiązuje ich kaucja. Oznacza to, że etykiety, zwłaszcza te na butelkach po piwie, ulegną pewnym modyfikacjom.

Jak podkreśla Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), dzięki tej zmianie klienci nie będą zaskakiwani dodatkową opłatą przy kasie, co wcześniej zdarzało się dość często.

Nowe kaucje za butelki i puszki

Już niedługo nie tylko szklane, ale również plastikowe butelki oraz puszki metalowe będą obciążone kaucją. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązywać będzie nowy system kaucyjny, a tym samym wprowadzone zostaną opłaty w wysokości 50 groszyza jednorazowe butelki plastikowe do 3 litrów, szklane wielorazowe do 1,5 litra oraz za puszki metalowe do 1 litra. Co ważne, nie będzie konieczności posiadania paragonu, aby odzyskać kaucję w sklepie.

Sklepy o powierzchni przekraczającej 200 mkw. będą zobowiązane do przyjmowania pustych opakowań od klientów, podczas gdy mniejsze podmioty będą mogły dołączyć do tego systemu na zasadzie dobrowolności. Nieodebrane środki z kaucji trafią z kolei na wsparcie finansowe systemu kaucyjnego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce jest odpowiedzią na popularny trend w Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w większości krajów członkowskich, w tym w Niemczech, Szwecji, Finlandii czy Estonii. Polska dołącza więc do grona państw, które promują ekologiczne zachowania i dbają o środowisko.

Zmiany dotyczące kaucji: korzyści dla konsumentów

Choć początkowo wydaje się, że nowe zmiany związane z kaucjami mogą zwiększyć koszty zakupów, warto podkreślić, że jest to tylko opłata zwrotna. Uwidocznienie kaucji na etykiecie oraz obowiązek informowania o niej przed dokonaniem zakupu z pewnością zredukuje liczbę nieporozumień podczas zakupów. Ponadto system ma na celu przede wszystkim promocję recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Zmiany dotyczące kaucji: podsumowanie

Nowe regulacje dotyczące systemu kaucji w Polsce, które wchodzą w życie od 13 października 2023 roku, mają na celu zwiększenie przejrzystości i zmniejszenie możliwości nieporozumień przy zakupach, zapewniając równocześnie wsparcie dla systemu segregacji odpadów. Obowiązek informowania konsumentów o wysokości kaucji poprzez etykiety oraz wprowadzenie jednolitych opłat kaucyjnych za opakowania jednorazowe mają zmotywować klientów do większej odpowiedzialności i świadomości ekologicznej.