"W przedmiotowym piśmie, prezes UOKiK przedstawił wątpliwości dotyczące niektórych rynków, na których działalność prowadzi zarówno spółka, jak i Eurozet Sp. z o.o., wskazując, że planowana koncentracja, ze względu na potencjalną zmianę struktury rynku, może doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji" - czytamy w komunikacie.

Agora podkreśla, że zgłoszone zastrzeżenia nie przesądzają o ostatecznej decyzji prezesa UOKiK. W przypadku pojawienia się wątpliwości prezes UOKiK zgodnie z procedurą umożliwia przedsiębiorcy odniesienie się do nich w toku trwającego postępowania.

"Zgodnie z art. 96a ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji, Agora ustosunkuje się do zastrzeżeń, o których mowa w art. 96a ust. 3 tej ustawy, w terminie przewidzianym przepisami prawa. Spółka przekaże Urzędowi dane i argumenty odpowiadające na wątpliwości prezesa UOKiK" - czytamy dalej w komunikacie.

We wrześniu 2019 r. Agora poinformowała, że wraz z SFS Ventures s.r.o. (jako kupujący) oraz Czech Radio Center a.s. (CRC) (sprzedawca) dokonała ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych udziałów w Eurozet, zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet. Ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów (tj. 40% kapitału) Eurozet wyniosła w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny 130,67 mln zł. Pod koniec października ub.r. Agora złożyła wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Eurozet.

Grupa Eurozet jest grupą mediową zajmującą się głównie działalnością radiową, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. Jest właścicielem m.in. Radia Zet. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.