Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w lipcu rdr o 6,5 proc., a mdm o 3,4 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 3,7 proc., a mdm wzrosła o 0,9 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lipcu i czerwcu 2019 r.:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 5,8 2,8 -2,7 -5,9
górnictwo i wydobywanie -5,1 -6,6 -1,9 -0,5
przetwórstwo przemysłowe 6,6 3,6 -3,4 -6,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1,2 -4,2 5,5 -3
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 10,9 3,9 2,3 -2,1

(PAP Biznes)