"Łączna wartość sprzętu dostarczanego na podstawie umowy wynosi 20 mln euro netto, tj. ok. 89 mln zł wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 18.11.2020 roku tj. 1 EUR = 4,4729" - czytamy w komunikacie.

Końcowy termin realizacji nastąpi w II kw. 2021 roku, podano także.

Reklama

Zakres podpisanej umowy obejmuje dostawę sekcji obudów zmechanizowanych oraz urządzeń wchodzących w skład systemu odstawy, w tym przenośników zgrzebłowych, kruszarki, stacji najazdowej oraz pakietu części zamiennych i osprzętu. Dostarczane przez Famur urządzenia będą eksploatowane na terytorium Rosji w kopalni koksującego węgla kamiennego Inaglinskij, poinformowano dalej.

"Bardzo cieszymy się z nowo podpisanej umowy, dzięki której ponownie mamy możliwość dostarczenia sprzętu do kopalni Inaglinskij należącej do kompanii Kolmar. Jest to dla nas ważny kontrakt, szczególnie teraz w dobie światowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To również kolejny dowód na to, że nasze rozwiązania dobrze sprawdzają się nawet na najbardziej wymagających rynkach do jakich niewątpliwie należy Rosja. Mimo trudnych warunków, z którymi boryka się obecnie branża okołogórnicza, Grupa Famur niezmiennie zapewnia najwyższy, światowy standard usług, który ceniony jest przez współpracujących z nami kontrahentów. Umowa obejmująca dostawę urządzeń do kopalni Inaglinskij jest tego najlepszym dowodem" - skomentował wiceprezes Grupy Famur odpowiedzialny za rynki eksportowe Adam Toborek, cytowany w komunikacie.

Grupa Famur jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok. 37%. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak USA, Chiny oraz Indie a także dywersyfikację swoich usług w oparciu o rynki poza górnicze, podano także w materiale.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.