Zysk operacyjny wyniósł 58,5 mln zł wobec 41,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 69,96 mln zł wobec 51,78 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku grupa wypracowała bardzo dobre rezultaty, w tym historycznie najwyższy zysk netto i największą sprzedaż produktów. Zysk EBITDA był na poziomie 70 mln zł, aż o 35,1% wyższy od zysku EBITDA osiągniętego w 2019 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 40,2 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik o 42%. Na pozytywne rezultaty wpłynęła przede wszystkim wyższa o 2,5 pkt proc. marża brutto na sprzedaży osiągając poziom 20%. Jest to konsekwencją między innymi niższych cen surowców oraz zwiększonego zapotrzebowania w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Grupa PCC Exol odnotowała w minionym roku ponad 12% r/r wzrostu sprzedaży produktów przeznaczonych do kosmetyków i detergentów. Są to kluczowe składniki między innymi mydeł w płynie czy innych środków myjących i czyszczących. Pandemia spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na tę grupę produktów, w wyniku czego nastąpiła również zmiana ich udziału w portfolio. Jednocześnie produkty te znacznie zyskały na rentowności ze względu na spadające w pierwszej połowie 2020 roku ceny surowców, głównie tlenku etylenu. Obecnie zainteresowanie produktami dedykowanymi do kosmetyków i detergentów jest wciąż wysokie, a sprzedaż spółki jest zbliżona do sprzedaży z końca ubiegłego roku, podano również.

Równolegle w związku z pandemią zmniejszył się popyt w kilku istotnych branżach przemysłowych, co wiązało się z obniżeniem produkcji przez niektórych odbiorców. Warto zauważyć, że począwszy od trzeciego kwartału ubiegłego roku następowało ożywienie ze strony części klientów z tych branż, zwłaszcza z Europy Zachodniej. W czwartym kwartale 2020 roku w tej grupie produktów, odnotowany został wzrost sprzedaży o 8,3% w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Sytuacja generalnie uległa poprawie, przy czym ze strony niektórych klientów, związanych min. z branżą hotelarską i gastronomiczną, popyt nie powrócił jeszcze do poziomu sprzed pandemii. Aktualnie sprzedaż do aplikacji przemysłowych utrzymuje się na poziomie porównywalnym do odnotowywanego pod koniec minionego roku, zaznaczono w raporcie.

"Wyniki ostatniego kwartału 2020 r., zarówno jeśli chodzi o zysk EBITDA, jak i zysk netto, były znacznie wyższe wobec czwartego kwartału roku 2019. Zysk EBITDA wyniósł 16,3 mln zł i był wyższy o 56,5%, a zysk netto osiągnął poziom 9,3 mln zł i był wyższy o 109%. Porównując sytuację w czwartym kwartale 2020 roku w stosunku do trzeciego kwartału tego samego roku, osiągnięte wyniki były na porównywalnym poziomie" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 645,93 mln zł w 2020 r. wobec 638,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 37,61 mln zł wobec 26,2 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 645,93 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)